Zarządzanie dostawcami nagród i logistyka

Usługi wspierające logistykę nagród w akcjach marketingowych:

 • Wybór dostawcy
 • Dobór produktów do organizowanej akcji
 • Negocjowanie cen produktów i podpisanie umów z dostawcami
 • Określenie jednolitych warunków dotyczących stanów magazynowych, dostaw, zwrotów i reklamacji
 • Zakup towaru
 • Odbiór towaru
 • Magazynowanie
 • Konfekcjonowanie
 • Kompletacja
 • Pakowanie i wysyłka towaru
 • Monitoring przesyłanych paczek
 • Przesyłki paletowe
 • Obsługa zwrotów i reklamacji
 • Raporty
 • Dedykowany pracownik opiekujący się danym projektem
 

Współpraca dot. obsługi logistycznej dotyczy niżej wymienionych procesów:

Proces zarządzania dostawcami opiera się na kontrolowaniu, utrzymywaniu, nadzorowaniu pracy i relacji z dostawcami oraz na zarządzaniu umowami potrzebnymi do realizacji usług związanych z logistyką nagród.

Zarządzanie katalogiem nagród - proces odpowiedzialny za dostarczanie i utrzymanie katalogu nagród i zapewnienie, że jest on dostępny dla upoważnionych osób.

Zarządzanie poziomem świadczenia usługi -proces odpowiedzialny za negocjowanie, możliwych do osiągnięcia umów (umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) oraz zapewniający, że są one realizowane. Proces ten odpowiedzialny jest za zapewnienie, by wszystkie kontrakty z dostawcami zewnętrznymi były zgodne z uzgodnionymi docelowymi poziomami świadczenia usług.

Zalety współpracy:

 • Koordynowanie działań przez MAXAUDIO w całym procesie logistycznym
 • Ujednolicenie formy współpracy z dostawcami, konsolidacja zamówień, faktur oraz procedur związanych z umowami
 • Maxaudio przejmuje obowiązek rozliczania nagród od poszczególnych dostawców
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z niewywiązaniem się z umowy przez dostawcę
 • Maxaudio dostarcza nagrody bezpośrednio do końcowego odbiorcy
 • Pomagamy wyszukać na rynku produkty pasujące do specyfiki prowadzonego programu
 • Poprzez dużą skalę zamówień do wielu programów oraz współpracę z producentami i dystrybutorami obniżamy koszty zakupu nagród
 • Ceny nagród dla AGENCJI będą niższe bądź na tym samym poziomie co obecnie oferowane przez dostawców
 • Ustalamy jednolite warunki dostaw nagród do końcowych odbiorców
 • Rozliczają się Państwo z jedna firmą, nie jak do tej pory z każdym dostawcą osobno
 • Oszczędność czasu pracowników AGENCJI
 • Oszczędność kosztów związanych z dostarczaniem nagród bezpośrednio do końcowego odbiorcy
 • Dzięki podpisaniu umów z poszczególnymi dostawcami, ściśle określimy jednolite warunki zwrotów i reklamacji
 • Obsługa zapytań uczestników programów dotyczące produktów (nagród), sposobu reklamacji, zwrotu bądź wymiany
 • Ściśle ustalone warunki dot. stanów magazynowych pozwolą zapewnić dostępność nagród oraz przyspieszy proces wysyłki do końcowego odbiorcy